Studia podyplomoweStudia podyplomowe "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu" przeznaczone są dla osób posiadających przygotowanie zawodowe i pragnących zdobyć kwalifikacje pedagogiczne do nauczania przedmiotów zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych. Studia są realizowane w dwóch specjalnościach: organizacja usług gastronomicznych i hotelarstwa, oraz architektura krajobrazu. Celem studiów jest umożliwienie zdobycia kwalifikacji pedagogicznych osobom legitymującym się wyższym wykształceniem kierunkowym. Studia mają też służyć pogłębieniu wiedzy i umiejętności zawodowych, oraz aktualizowaniu i uzupełnianiu wiedzy zdobytej w toku studiów wyższych. Organizatorem studiów jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu a zajęcia dla specjalności organizacja usług gastronomicznych i hotelarstwa prowadzone są we współpracy ze specjalistami Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Studia specjalności organizacja usług gastronomicznych i hotelarstwa adresowane są do absolwentów kierunków: technologia żywności i żywienia człowieka, turystyka i rekreacja oraz pokrewnych, legitymujących się dyplomem ukończenia szkoły wyższej i przygotowanych merytorycznie do podjęcia pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych z zakresu turystyki, hotelarstwa i gastronomii w szkołach ponadgimnazjalnych.